Ryzyko nadciśnienia

Ryzyko nadciśnienia

Przyczyna powstawania nadciśnienia, głównie pierwotnego, nie jest do końca znana. Obecnie badania wskazują na czynniki genetyczne warunkujące pojawienie się tego schorzenia. Z drugiej strony istnieje również niewielki procent chorych na nadciśnienie wtórne, które rozwija się na podłożu znanych współczesnej medycynie chorób. Pomimo uwarunkowań genetycznych oraz wcześniej nabytych chorób istnieje szereg czynników ryzyka predysponujących do rozwijania się nadciśnienia tętniczego.xtrasize δισκία

Nadciśnienie jest chorobą cywilizacyjną

Należy zauważyć, że otyłość jest istotnym problemem współczesnej cywilizacji. W przeprowadzonych analizach zauważono, że zarówno epidemiologia nadciśnienia tętniczego jak i otyłości wskazuje na istnienie silnego związku przyczynowo-skutkowego między tymi dwiema składowymi. Nadciśnienie częściej występuje u ludzi z nadwagą niż u osób szczupłych, zaś co druga osoba z nadciśnieniem boryka się również z problemem otyłości. Wnioskując zmniejszenie wagi ciała oraz jej dostateczna kontrola obniża ciśnienie tętnicze krwi.jinx repellent magic

Sól i jej spożywanie a wpływ na nadciśnienie

Po drugie istotne znaczenie na kontrolę ciśnienia tętniczego ma ilość spożywanej soli. Osoby spożywające znacznie więcej soli częściej zapadają na nadciśnienie niż osoby ograniczające jej spożywanie. Wynika to z faktu, iż spożywanie sodu zawartego w soli wywołuje zatrzymanie większej ilości wody w organizmie, w wyniku czego dochodzi do zwiększenia objętości krwi oraz rozwoju nadciśnienia.dragon slim xtreme

W miarę z rozwojem cywilizacji oraz wzrostem szybkości życia, co raz rzadziej uprawiamy aktywność fizyczną, zazwyczaj tłumacząc się brakiem czasu. Wprawdzie nie ma bezpośrednio udowodnionego związku między brakiem aktywności fizycznej a wzrostem nadciśnienia, jednakże u osób które mają regularny wysiłek fizyczny ciśnienie tętnicze krwi ulega obniżeniu, co zmniejsza ryzyko wystąpienia nadciśnienia. Dzieje się to dzięki poprawie wydolności mięśnia sercowego oraz zwiększenia sprężystości naczyń krwionośnych. Dodatkowo brak ruchu przyczynia się bezpośrednio do rozwoju otyłości, a ta z kolei dwukrotnie zwiększa ryzyko nadciśnienia. Niestety nie wszystkie formy aktywności fizycznej są wskazane dla osób z ryzykiem wystąpienia nadciśnienia tętniczego. Do takich zaliczymy sporty siłowe, na przykład podnoszenie ciężarów, gdzie dochodzi do gwałtownych wzrostów ciśnienia tętniczego krwi, co dodatkowo może obciążać serce i wywoływać różnego rodzaju zaburzenia.waist trainer ohlasy

Alkohol w nadciśnieniu tętniczym

Kolejnym czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego jest nadmierne spożywanie alkoholu. Mówi się, że na każde kolejne 10 g alkoholu powyżej 30g ciśnienie rośnie o 1-2 mm Hg. Palenie tytoniu również oddziałuje na procesy regulujące ciśnienie w organizmie. W czasie palenia tytoniu powstaje przejściowy wzrost ciśnienia tętniczego krwi.eracto

Niezmiernie ważnym czynnikiem rozwoju nadciśnienia jest stres. Powoduje on aktywację części współczulnej układu nerwowego, która jest odpowiedzialna za mobilizację organizmu do pracy i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Pod wpływem stresu zwiększa się częstość akcji serca, naczynia kurczą się powodując wzrost ciśnienia tętniczego krwi.spanatal

Ponadto znacznie częściej odnotowuje się zachorowalność na nadciśnienie u kobiet zażywających doustną antykoncepcję, u osób sięgających po narkotyki oraz tych, które chorują na guza mózgu. Według najnowszych badań, nadciśnienie występuje znacznie częściej u osób o niższym statusie społeczno-ekonomicznym.

Predyspozycje genetyczne do nadciśnienia

Wszystkie wymienione powyżej czynniki należą do grupy czynników modyfikowalnych, czyli takich na które każda jednostka ludzka ma wpływ. Oprócz nich istnieje taka grupa czynników, które nie ulegają modyfikacji bez względu na starania chorego. Do nich zaliczymy wcześniej omawiane już predyspozycje genetyczne. Wiadomym jest, że choroba występująca w poprzednich pokoleniach będzie rzutować na wystąpienie tej samej choroby w pokoleniach przyszłych. Ponadto do tej grupy czynników ryzyka zaliczymy płeć męską oraz wiek powyżej 60 roku życia. Pomimo faktu, iż nadciśnienie może występować niemalże w każdej grupie wiekowej to ryzyko jego wystąpienia w wieku starszym jest o wiele większe niż u młodszych ludzi. Ryzyko zachorowania na nadciśnienie pierwotne do 60 roku życia wynosi niespełna 5%, zaś po 60 roku życia wzrasta aż do 60%, jednakże ciśnienie wtórne znacznie częściej obserwowane jest przed 30 rokiem życia. Jeśli chodzi o płeć to w wynikach badań potwierdzono, iż mężczyźni znaczenie częściej chorują na nadciśnienie tętnicze, ale w porównaniu do kobiet w okresie przed menopauzalnym, lecz po tym okresie ryzyko zachorowań jest proporcjonalne, co związane jest ze zmianami hormonalnymi zachodzącymi podczas klimakterium. Niewątpliwie wpływ na rozwój nadciśnienia będą miały również choroby współistniejąc, takie jak cukrzyca typu 2 czy zaburzenia gospodarki lipidowej.