Rodzaje nadciśnienia tętniczego

Rodzaje nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie tętnicze dzieli się na nadciśnienie pierwotne oraz wtórne, czyli taki które powstaje na podłożu innych chorób. Stosunkowo częściej bo aż 90% osób chorych cierpi na nadciśnienie pierwotne, zwane również samoistnym. Przyczyna powstawania tego rodzaju nadciśnienia nie jest do końca poznana, choć według przeprowadzanych badań wnioskuje się, iż osoby chorujące mają zaburzone mechanizmy uczestniczące w regulacji ciśnienia krwi. Do występowania ciśnienia samoistnego przyczyniają się również czynniki genetyczne, które stosunkowo podwyższają ryzyko wystąpienia nadciśnienia w kolejnych pokoleniach. Dodatkowo na rozwój tej choroby mają również czynniki zewnętrzne, do których można zaliczyć dietę, małą aktywność fizyczną, otyłość czy palenie papierosów. Mówi się, iż może ono wystąpić w każdym wieku, jednak największy odsetek zachorowań odnotowuje się pomiędzy 40 a 50 rokiem życia. Niestety objawy występujące podczas nadciśnienia nasilają się dopiero przy bardzo dużych skokach ciśnienia, dlatego też wiele osób chorujących nawet nie wie o swojej chorobie. Najczęściej nadciśnienie zostaje zdiagnozowane przypadkiem podczas wizyty u lekarza.jinx repellent magic formula

Nadciśnienie wtórne różni się od pierwotnego faktem, iż powstaje na podłożu innych chorób. Oznacza to, że podwyższone ciśnienie krwi może być jedynie objawem innych chorób, które są poznane pod względem pochodzenia i znanym obrazem klinicznym. Do najczęstszych przyczyn zaliczymy choroby nerek, nadnerczy czy rozwojowe wady naczyń krwionośnych. Na przykład zwężenie tętnicy nerkowej czy ścieśni aorty mogą być leczone operacyjnie, a tym samym dochodzi do likwidowania nadciśnienia powstałego w wyniku usuniętej choroby. Najczęstszą formą nadciśnienia wtórnego jest nadciśnienie naczyniowo-nerkowe, w którym dochodzi do zwężenia światła jednej lub obydwu tętnic co w konsekwencji prowadzi do niedotlenienia nerki. Tak niedokrwiona nerka powoduje aktywację nerkowego mechanizmu podnoszenia krwi. Inną równie znaną przyczyną nadciśnienia jest miażdżyca, która doprowadza do zwężenia światła naczynia przez odkładające się blaszki miażdżycowe lub nawet do całkowitego jej zamknięcia. Leczenie tego przypadku prowadzone jest chirurgicznie w celu rozszerzenia zwężonej tętnicy lub zachowawczo, czyli podając leki obniżające ciśnienie tętnicze.germitox

Inne przypadki pojawienia się nadciśnienia tętniczego

Istnieją również inne przypadki występowania nadciśnienia tętniczego. Do tej grupy zalicza się nadciśnienie powstające podczas ciąży. Może ono być zarówno pierwotne jak i wtórne, a najczęściej jest ono pochodzenia nerkowego. Naturalnym objawem jest spadek ciśnienia w pierwszej połowie ciąży, następnie dochodzi do jego wzrostu jednak nie przekracza ono wartości prawidłowych. Jeżeli dojdzie do podwyższenia ciśnienia powyżej wartości prawidłowe może to świadczyć o nadciśnieniu tętniczym. Kobieta w ciąży, u której rozpoznano nadciśnienie musi być pod specjalistyczną opieką lekarską, gdyż ma ona ograniczone pole przyjmowanych leków.go slimmer

Nadciśnienie u kobiet w okresie pokwiatania

Często odnotowuje się wzrost ciśnienia tętniczego u kobiet w okresie pokwitania. Powinno być ono monitorowane, gdyż często po osiągnięciu równowagi hormonalnej może dojść do samoistnego unormowania się ciśnienia tętniczego krwi. Ponadto według przeprowadzonych badań statystycznych częściej na nadciśnienie chorują kobiety przyjmujące doustne środki antykoncepcyjne. Najprawdopodobniej wzrost ciśnienia wywołany jest hormonami, które zawierają środki antykoncepcyjne. Jeżeli występują takie objawy należy odstawić dany środek lub zmienić preparat antykoncepcyjny. Jednakże po ostawieniu tabletek ciśnienie ulega samoistnej normalizacji w bardzo szybkim czasie.waist trainer