Nadciśnienie - przebieg choroby

Nadciśnienie - przebieg choroby

Nadciśnienie zalicza się do grupy chorób przewlekłych i postępujących. Początkowo jego charakter bywa zmienny i istnieje możliwość samokontroli ciśnienia przez organizm. Jednakże po długoletnim zaniedbywaniu dochodzi do upośledzenia funkcji ścian naczyń krwionośnych, przez co nadciśnienie tętnicze jest stale podwyższone. Obecnie wyróżnia się cztery stopnie ciężkości nadciśnienia tętniczego, w zależności od wartości ciśnienia rozkurczowego.flexa plus forum

Jeżeli nadciśnienie rozkurczowe waha się pomiędzy 90 a 94 mm Hg to mamy do czynienia z nadciśnieniem granicznym. Drugi stopień nosi nazwę nadciśnienia łagodnego i jego wartości zawarte są pomiędzy 95 a 104 mm Hg. Nadciśnienie średnio ciężkie jest wtedy, gdy ciśnienie rozkurczowe osiąga wartość między 105 a 114 mm Hg, zaś czwarty stopień mówi już o nadciśnieniu ciężkim, powyżej 115 mm Hg. Czas trwania każdego z tych okresów jest osobniczo zmienny i zależy od wielu czynników modyfikujących, zarówno tych zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Rozwój nadciśnienia tętniczego – 3 stadia

Innym sposobem przedstawienia etapów rozwoju nadciśnienia tętniczego jest podział na trzy stadia według Światowej Organizacji Zdrowia. Stadium pierwsze opisywane jest jako nadciśnienie występujące bez zmian narządowych. Następnie pojawia się nadciśnienie z niewielkimi zmianami narządowymi, takimi jak białkomocz, przerost lewej komory czy retinopatia I-II stopnia. Trzecie stadium rozwoju nadciśnienia tętniczego obejmuje nadciśnienie z ciężkimi uszkodzeniami narządowymi. Może to być niewydolność lewokomorowa, retinopatia nadciśnieniowa III i IV stopnia, powikłania mózgowe czy niewydolność nerek.

Chorzy wraz z rozwojem choroby zaczynają odczuwać szereg dolegliwość związanych ze wzrostem ciśnienia krwi i poszukują pomocy lekarskiej. Niestety są one wynikiem długoletniego bagatelizowania kontrolnych pomiarów ciśnienia.

W niektórych przypadkach może dochodzić do nagłego dramatycznego wzrostu ciśnienia, co oprócz standardowo wymienianych przez pacjenta objawom towarzyszy uczucie niepokoju, zaburzenia mowy, ściskania w klatce piersiowej oraz neurologiczne objawy ubytkowe. Jest to tak zwany przełom nadciśnieniowy, który nawet przy współczesnym rozwoju medycyny może być śmiertelny.