Co to jest nadciśnienie tętnicze?

Co to jest nadciśnienie tętnicze?

Mianem nadciśnienia tętniczego określa się stale podwyższone ponad normę ciśnienie tętnicze skurczowe i rozkurczowe. Aby w pełni zrozumieć mechanizm powstawania nadciśnienia dobrze jest wiedzieć co konkretnie oznacza ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. Jak powszechnie wiadomo serce składa się z dwóch przedsionków, prawego i lewego, oraz adekwatnie dwóch komór. Krew przepływając zawsze w ten sam sposób przechodzi do płuc lub na obwód, czyli do wszystkich tkanek naszego ciała. Płynie ona zawsze w jednym kierunku. Oznacza to, że z lewej komory krew zawsze kieruje się najpierw do tkanek organizmu i po powrocie zostaje wtłoczona do prawego przedsionka. Przy czym u wyjścia z serca jest to krew natlenowana, czyli obdarzona cząsteczkami tlenu w celu dotlenienia tkanek, zaś przy powrocie do serca zawiera w sobie dwutlenek węgla zebrany ze wszystkich tkanek organizmu. Następnie tak odtlenowana krew przechodzi z prawego przedsionka do prawej komory, a z stamtąd bezpośrednio do naczyń otaczających płuca, aby oddać dwutlenek węgla i znowu pobrać tlen. Następnie tak bogata w tlen krew powraca do lewego przedsionka i lewej komory i znowu na obwód. Ciśnienie tętnicze to nacisk płynącej krwi na ściany tętnic. Zależy ono w dużej mierze od wydolności serca. Ciśnieniem skurczowym nazywamy to ciśnienie, które panuje w dużych tętnicach podczas skurczu serca, czyli w tym momencie kiedy krew wpychana jest do naczyń, zaś ciśnienie rozkurczowe, inaczej zwane dolnym, powstaje podczas napełniania się serca krwią.prosta plast

Inaczej można określić, że nadciśnienie jest takim stanem, gdzie serce jest zmuszone pracować ze zwiększonym wysiłkiem niż w normalnych warunkach. Jest wiele czynników doprowadzających do takiej sytuacji. Możemy do nich zaliczyć zbyt wąskie naczynia powstałe w wyniku procesów miażdżycowych, przez które przedostaje się mniej krwi, co wymusza zwiększoną pracę serca. Inną przyczyną może być substancja wytwarzana przez chore nerki, która również zwęża naczynia ograniczając tym samym przepływ krwi.royal black mask działanie

Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego

W celu rozpoznawania podwyższonego ciśnienia tętniczego ustalono normy ciśnienia prawidłowego, które wynoszą 140/90 mm Hg. Są to normy przyjęte przez Światową Organizację Zdrowia. Po przeprowadzeniu wielu badań okazało się, że ryzyko wystąpienia powikłań jest mniejsze u chorych, którzy wykazują niższe wartości ciśnienia od przyjętych norm. Ponadto szczegółowe badania wykazały, że ryzyko wystąpienia chorób np. nerek, zmniejsza się diametralnie przy niższych wartościach ciśnienia tętniczego. W ten sposób zrodziła się potrzeba ustalenia dodatkowego terminu, określanego mianem ciśnienia optymalnego, którego wartości nie przekraczają 120/ 80 mm Hg. O nadciśnieniu należy mówić gdy chociaż jedna składowa jest podwyższona. Dodatkowym terminem używanym przez środowisko lekarskie jest ?przed nadciśnienie?. Określa on taki stan podwyższonego ciśnienia tętniczego, który utrzymuje się w granicach 130-139/85-89 mm Hg. Utrzymywanie się takiego stanu powinno być czynnikiem alarmującym dla pacjenta. Powinien on jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, w celu skomponowania odpowiedniego leczenia, zarówno farmakologicznego jak i niefarmakologicznego, aby uniknąć zachorowania na nadciśnienie tętnicze. Ponadto nie jest prawdą, iż u osób starszych prawidłowe ciśnienie może przyjmować wyższe wartości niż u osób młodych. Osoby starsze zazwyczaj mają wyższe ciśnienie z uwagi na powstałe nadciśnienie a nie na podwyższenie wartości optymalnych. W literaturze opisywana jest jedynie możliwość podwyższenia ciśnienia rozkurczowego u osób starszych, co nie jest jeszcze anomalią, lecz wymaga stałej kontroli lekarskiej.bliss hair cena

Należy podkreślić, iż nadciśnienie nie jest chorobą, na którą zapada się nagle. Rozwija się ona przez wiele lat często nie dając objawów. Wykrywane jest najczęściej przypadkowo podczas wizyty u lekarza bądź gdy dojdzie już do trwałych zmian w obrębie układu krążenia. Niestety w przebiegu nadciśnienia tętniczego nie występują żadne specyficzne objawy wskazujące na jego istnienie. Dlatego powinno się regularnie mierzyć ciśnienie w celu wykrycia jakichkolwiek zaburzeń. Niektórzy pacjenci zgłaszają bóle w okolicy serca czy głowy oraz duszność, jednakże takie objawy mogą występować również przy normalnych wartościach ciśnienia tętniczego.

Diagnoza nadciśnienia tętniczego

O diagnozie nadciśnienia tętniczego mówi się wtedy gdy przy trzech kolejnych wizytach u lekarza pomiary ciśnienia tętniczego wykazują podwyższone wartości. Jak wiadomo u zdrowego człowieka wartości ciśnienia tętniczego w ciągu doby nie przyjmują przez cały czas jednakowych wartości. Przykładem może być duży wysiłek fizyczny lub sytuacje stresowe, które powodują duży i nagły wzrost ciśnienia. Innym przykładem jest noc gdzie ciśnienie spada poniżej wartości optymalnej, co wynika ze zmniejszenia aktywności organizmu. Jednakże u zdrowego człowieka po dużym skoku ciśnienia na przykład w wyniku aktywności fizycznej dochodzi po paru minutach do automatycznego normalizowania się wartości parametrów ciśnienia. Dlatego nie należy przy jednorazowym pomiarze rozstrzygać o nadciśnieniu tętniczym. Wahania ciśnienia krwi zależą od wielu czynników. Między innymi od pory dnia, temperatury otoczenia, stanu emocjonalnego osoby badanej czy warunków, w jakich przeprowadza się pomiar. Pewna grupa populacji posiada tzw. zespół białego fartucha. Polega on na wzroście ciśnienia, co jest związane z samym oczekiwaniem na przeprowadzenie badania wywołując niepokój i stres pomimo prawidłowych warunków pomiaru.