Przyczyny powstania choroby wieńcowej

Przyczyny powstania choroby wieńcowej

Przyczyny powstania choroby wieńcowej

Należy podkreślić, że ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej jest uzależnione od kilku czynników, przy czym nie na wszystkie jako ludzie, mamy bezpośredni wpływ i możemy je działaniem własnym ograniczyć.viagra avec ordonnance

Czynnikami zupełnie niezależnymi od woli człowieka jest proces starzenia się ludzi, a powszechnie wiadomo, że wraz z wiekiem ryzyko pojawienia się choroby wieńcowej wzrasta.flexa plus kapsułki

Dla kobiet momentem, w którym to ryzyko znacznie wzrasta, jest okres następujący po menopauzie, a dla mężczyzn okresem obarczonym największym ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej jest okres pomiędzy czterdziestym a pięćdziesiątym piątym rokiem życia.waist trainer

Na chorobę wieńcową chorują częściej mężczyźni, co jest kolejnym czynnikiem ryzyka, na którego wystąpienie nie mamy żadnego wpływu.

Podobnie rzecz wygląda, jeśli chodzi o kwestie dziedziczenia skłonności do wystąpienia choroby wieńcowej, gdyż pomimo tego, iż naukowcy nie potrafią wskazać genu odpowiedzialnego za rozwój tej choroby, to jednak podkreśla się, że ryzyko zachorowania na przewlekłą niewydolność serca znacząco wzrasta u osoby, której krewny płci męskiej cierpiał na chorobę wieńcową przed pięćdziesiątym piątym rokiem życia, a krewna będąca kobietą chorowała przed sześćdziesiątym piątym rokiem życia.

Istnieje jednak cała paleta czynników współodpowiedzialnych za wystąpienie choroby wieńcowej, na które człowiek ma bezpośredniego wpływu, które w zasadzie zależą od jego wyborów.

Palenie tytoniu jest tym czynnikiem, który najbardziej wpływa na wystąpienie choroby niedokrwiennej serca, czego potwierdzeniem może być fakt, iż palący mężczyzna jest co najmniej dwukrotnie bardziej obciążony ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej, niż mężczyzna w tym samym wieku, który nie pali.

Zachorowaniu na przewlekłą niewydolność serca służy siedzący tryb życia, brak ruchu, aktywności fizycznej.

Ponadto należy podkreślić, iż kolejnym czynnikiem ryzyka jest występowanie u człowieka podniesionego poziomu cholesterolu, przy czym, jeśli poziom cholesterolu przekracza 180-200 mg/ml, to automatycznie ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej drastycznie wzrasta. Zatrważające są dane wskazujące na to, że przekroczenie normalnego poziomu cholesterolu u osoby dorosłej o dziesięć procent ponad normę, powoduje wzrost ryzyka pojawienia się choroby wieńcowej aż o trzydzieści procent.

Następnym chorobotwórczym czynnikiem jest nadciśnienie tętnicze, które leczone, zmniejsza liczbę chorujących i umierających na chorobę wieńcową.

Do grona czynników wpływających na występowanie choroby wieńcowej należy też cukrzyca, która negatywnie, bo przyspieszająco wpływa na procesy chorobowe chorych na miażdżycę.

Można ponadto wskazać, że ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej jest większe u osób z otyłością brzuszną, kobiet przechodzących menopauzę, osób uzależnionych od alkoholu, osób zupełnie nieaktywnych, nie ćwiczących, nieuprawiających sportu, a także u osób, które posiadają podwyższone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Osobom z nadciśnieniem zaleca się częste kontrole ciśnienia (poprzez prowadzenie pomiarów oraz specjalnego dziennika, w którym będą zapisywane wyniki) oraz badania lekarskie (pobieranie krwi, wizyta u okulisty – badanie dna oka, badania laboratoryjne, pomiar cholesterolu, badanie EKG).

Czy wiesz, że...

Miażdżyca jest chorobą ogólnoustrojową - polega na tworzeniu się w naczyniach krwionośnych, a szczególnie w tętnicach, modyfikacji zwanych płytkami miażdżycowymi. Płytka miażdżycowa zwiększa się latami zwężając światło naczynia.

Polecamy

Rozległy zawał serca
Rozległe zawały serca spowodowane są przede wszystkim zamknięciem wspólnego pnia lewej tętnicy wieńcowej i obejmują zarówno ścianę przednią, jak i boczną serca. Do ich powstania przyczynić mogą się także kurcz tętnicy wieńcowej, zatory, zapalenie tętnic, wady wrodzone naczyń wieńcowych, przyjmowanie kokainy.

Archiwum

Metamizol jest lekiem już tradycyjnym,i przechodzącym próbę czasu oraz próbę rzeczywistej wartości leczniczej od 1922 roku, kiedy to po raz pierwszy został użyty klinicznie jako środek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy. W ostatnich latach, obok prac oryginalnych, ukazały się także prace poglądowe, przedstawiające metamizol w świetle nowszych badań i na tle nieprzerwanej dyskusji nad jego miejscem w terapii bólu. Metamizol jest zalecany do stosowania w silnych stanach bólowych. Lek Pyralgina to nic innego jak metamizol sodowy, mający właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne.