Prawidłowe ciśnienie krwi

120/80 mm Hg
optymalne ciśnienie
120–129/80-84 mm Hg
normalne ciśnienie
130–139/85-89 mm Hg
prawidłowe wysokie ciśnienie
140-159/90-99 mm Hg
łagodne nadciśnienie
160-179/100-109 mm Hg
umiarkowane nadciśnienie
180/110 mm Hg i powyżej
ostre nadciśnienie

Co obniża ciśnienie?